Agnicia Rana
1 min readDec 21, 2017

--

Iya betul, Kak. Namanya juga media. Selalu mencari celah demi rating pembaca yang tinggi haha.

--

--

Agnicia Rana

Sebuah perjalanan pencarian jati diri. Tempat misuh-misuh. #MemulaiKembali