Agnicia Rana
1 min readSep 20, 2020

--

Perjuangan mencari jati diri, dan sekarang kau berdiri sendiri — dengan masih mengilhami puisi. Barangkali memang betul ini jalanmu, dan kuucapkan selamat sekali lagi.

--

--

Agnicia Rana

Sebuah perjalanan pencarian jati diri. Tempat misuh-misuh. #MemulaiKembali